“အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Community College များသို့ ကျောင်းလခ သက်သက်သာသာနှင့်ကျောင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါပြီ”

IGCSE, GED နှင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ထားတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် August Intake တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Community College များသို့ ကုန်ကျစရိတ် သက်သက်သာသာနဲ့ လျှောက်ထား တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။

August Intake တွင် EDUVISION နှင့် လျှောက်ထားနိုင်တဲ့ College များကတော့ –

– College of San Mateo, California

– Orange Coast College, California

– Cañada College, California

– Santa Monica College, California

– Santa Barbara City College, California

– Skyline College, California

– Highline College, Washington

– Bellevue College, Washington

– Tacoma Community College, Washington

– College of Lake County, Illinois

– Moraine Valley Community College, Illinois

– Elgin Community College, Illinois

– Lake Land College, Illinois

– Snow College, Utah

– Lane Community College, Oregon တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။

College of San Mateo

Tuition Fees: Around USD 11,000

Top Transfer University from College of San Mateo

– San Diego State University

– UC Berkeley

– UC Davis

– San Jose State University

College of San Mateo သည် California ပြည်နယ်ရှိ San Mateo မြို့တွင်တည်ရှိပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း ခုနှစ်ထောင်ကျော် တက်ရောက်သင်ကြားနေပါတယ်။ ကျောင်းသားအများဆုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်များဖြစ်တဲ့ Business, Social Science Research Methods, Engineering တို့ဖြင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။

Orange Coast College

Tuition Fees: Around USD 11,000

Top Transfer University from Orange Coast College

– UC Berkeley

– UC Irvine

– Stanford University

– UC Santa Barbara

– California State University

Orange Coast College သည် California ပြည်နယ်ရှိ Costa Mesa မြို့တွင် တည်ရှိပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း နှစ်သောင်း လေးထောင်ကျော် တက်ရောက်သင်ကြားနေပါတယ်။ ကျောင်းသားအများဆုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်များဖြစ်တဲ့ Business, Marketing, Natural Sciences, Psychology, Biology and Computer Graphic တို့ဖြင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။

Cañada College

Tuition Fees: Around USD 11,000

Cañada College သည် California ပြည်နယ်ရှိ Woodside မြို့တွင် တည်ရှိပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း ခုနှစ်ထောင်ကျော် တက်ရောက်သင်ကြားနေပါတယ်။ ကျောင်းသားအများဆုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်များဖြစ်တဲ့ Psychology, Child Care Provider, Nursing and Engineering တို့ဖြင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။

Santa Monica College

Tuition Fees: Around USD 12,000

Top Transfer University from Santa Monica College

– University of California

– California State University

– San Francisco State University

– San Diego State University

Santa Monica College သည် California ပြည်နယ်ရှိ Los Angles မြို့တွင် တည်ရှိပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း ၁ သောင်းကျော် တက်ရောက်သင်ကြားနေပါတယ်။ ကျောင်းသားအများဆုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်များဖြစ်တဲ့ Graphic Design, Business, Nursing, Psychology and Engineering တို့ဖြင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။

Santa Barbara City College

Tuition Fees: Around USD 13,000

Top Transfer University from Santa Barbara City College

– U Davis

– UC Irvine

– UC Riverside

– UC Santa Barbara

– UC Santa Cruz

Santa Barbara City College သည် California ပြည်နယ်ရှိ Santa Barbara မြို့တွင် တည်ရှိပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း တစ်သောင်းနှစ်ထောင်ကျော် တက်ရောက်သင်ကြားနေပါတယ်။ ကျောင်းသားအများဆုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်များဖြစ်တဲ့ Graphic Design, Interior Design, Business, Nursing, Psychology and Biology တို့ဖြင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။

Skyline College

Tuition Fees: Around USD 11,000

Top Transfer University from Skyline College

– UC Davis

– University of British Columbia

– UC Santa Barbara

– UC Berkeley

Skyline College သည် California ပြည်နယ်ရှိ San Bruno မြို့တွင် တည်ရှိပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း တစ်သောင်း ခုနှစ်ထောင်ကျော် တက်ရောက်သင်ကြားနေပါတယ်။ ကျောင်းသားအများဆုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်များဖြစ်တဲ့ Business, Engineering, Psychology, Computer Science and Accounting တို့ဖြင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။

Highline College

Tuition Fees: Around USD 19,000

Highline College သည် Washington ပြည်နယ်ရှိ Des Moines မြို့တွင်တည်ရှိပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း ငါးထောင်ကျော် တက်ရောက်သင်ကြားနေပါတယ်။ ကျောင်းသားအများဆုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်များဖြစ်တဲ့ Business, and Early Childhood Education, Computer & Information System Security and Nursing တို့ဖြင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။

Bellevue College

Tuition Fees: Around USD 13,000

Top Transfer University from Bellevue College

– Washington State University

– San Francisco State University

– San Jose State University

– University of California, Berkeley, Irvine, Los Angeles, Santa Barbara and San Diego

Bellevue College သည် Washington ပြည်နယ်ရှိ Bellevue မြို့တွင် တည်ရှိပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း တစ်သောင်း နှစ်‌ထောင်ကျော် တက်ရောက်သင်ကြားနေပါတယ်။ ကျောင်းသားအများဆုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်များဖြစ်တဲ့ Interior Design, Business, Computer Graphics, Marketing and Engineering တို့ဖြင့် ထင်‌ပေါ်ကျော်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။

Tacoma Community College

Tuition Fees: Around USD 10,000

Tacoma Community College သည် Washington ပြည်နယ်ရှိ Tacoma မြို့တွင် တည်ရှိပြီး ကျောင်းသူ‌ကျောင်းသားပေါင်း ငါးထောင်ကျော် တက်ရောက်သင်ကြားနေပါတယ်။ ကျောင်းသားအများဆုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်များဖြစ်တဲ့ Accounting, Computer Systems Technician, Bookkeeping and Nursing တို့ဖြင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။

College of Lake County

Tuition Fees: Around USD 15,000

College of Lake County သည် Illinois ပြည်နယ်ရှိ Grayslake မြို့တွင် တည်ရှိပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း တစ်သောင်းတစ်ထောင်ကျော် တက်ရောက်သင်ကြားနေပါတယ်။ ကျောင်းသားအများဆုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်များဖြစ်တဲ့ Nursing Assistant and Automotive Mechanics, Natural Science and Dental Hygiene တို့ဖြင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။

Moraine Valley Community College

Tuition Fees: Around USD 13,000

Moraine Valley Community College သည် Illinois ပြည်နယ်ရှိ Palos Hills မြို့တွင် တည်ရှိပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း တစ်သောင်း ကိုးထောင်ကျော် တက်ရောက်သင်ကြားနေပါတယ်။ ကျောင်းသားအများဆုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်များဖြစ်တဲ့ Natural Sciences, Network, Database and System Administration, Computer Engineering Technician and Nursing တို့ဖြင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။

Elgin Community College

Tuition Fees: Around USD 12,000

Elgin Community College သည် Illinois ပြည်နယ်ရှိ Elgin မြို့တွင်တည်ရှိပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း ရှစ်ထောင်ကျော် တက်ရောက်သင်ကြားနေပါတယ်။ ကျောင်းသားအများဆုံး စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာရပ်များဖြစ်တဲ့ Automotive Mechanics and Natural Sciences, Graphic Design and Marketing တို့ဖြင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။

Lake Land College

Tuition Fees: Around USD 13,000

Lake Land College သည် Illinois ပြည်နယ်ရှိ Mattoon မြို့တွင် တည်ရှိပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း သုံးထောင် ကျော်တက်ရောက်သင်ကြားနေပါတယ်။ ကျောင်းသားအများဆုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်များဖြစ်တဲ့ Nursing, Business, Accounting and Police & Criminal Science တို့ဖြင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။

Snow College

Tuition Fees: Around USD 14,000

Snow College သည် Utah ပြည်နယ်ရှိ Ephraim မြို့တွင်တည်ရှိပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း ငါးထောင်ကျော် တက်ရောက်သင်ကြားနေပါတယ်။ ကျောင်းသားအများဆုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်များဖြစ်တဲ့ Nursing Assistant, Business, Engineering and Psychology တို့ဖြင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။

Lane Community College

Tuition Fees: Around USD 15,000

Top Transfer University from Lane Community College

– Stanford University

– University of Washington

– Oregon State University

– Texas A&M University

– Cleveland State University

– Kansas State University

Lane Community College သည် Oregon ပြည်နယ်ရှိ Eugene မြို့ တွင် တည်ရှိပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း နှစ်သောင်း ငါးထောင်ကျော် တက်ရောက်သင်ကြားနေပါတယ်။ ကျောင်းသားအများဆုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်များဖြစ်တဲ့ Nursing, Business, Computer Programming, Computer Science and Information Science တို့ဖြင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်ပါတယ်။

—————————————–

အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ Community Colleges များသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားလိုသော ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွင် EDUVISION မှ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများပြုလုပ်နေပါတယ်။

နယ်မှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် အခမဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများကို Online မှသော်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင် ဆွေးနွေးသော်လည်းကောင်း ပြုလုပ်ပေးနေပါပြီ။ ကျောင်းသားတွေများနေလို့ ကြိုတင်ပြီးတော့ ဘိုကင်တင်ပေးဖို့လိုပါတယ်နော်။

#EDUVISION#StudyAbroad#USA#Scholarship#StudentVisa

#CommunityCollege